ẢNH MỚI ĐĂNG

  • Khai giảng năm ...

  • KỶ NIỆM 33 NĂM ...

  • KỶ NIỆM 33 NĂM ...

  • KỶ NIỆM 33 NĂM ...

  • KỶ NIỆM 33 NĂM ...

  • HS Quang trong ...

  • HS Quang trong ...

  • HS Quang trong ...

  • Lễ cắt băng bàn...

  • Lễ cắt băng bàn...
    

Kết nạp Đảng vi...

Gặp mặt ngày QT...

Cán bộ GV,NV nh...

Lễ khai giảng n...

Lễ chào cờ khai...

Lớp học Tin hoc

Lễ cắt băng bàn...

HS Quang trong ...