TÀI LIỆU
Danh sách Tài nguyên 11 tài liệu   
Stt Tài liệu Lần cập nhật cuối Tải file Dung lượng Tải/Xem
1 Danh sách HS toàn trường năm học 2019-2020 16/09/2019 Tải file về 0,17 Mb 0 / 0
2 TKB năm học 2019-2020 16/09/2019 Tải file về 0,13 Mb 1 / 1
3 Phân công chuyên môn và TKB năm học 2019-2020 16/09/2019 Tải file về 80 Kb 0 / 1
4 Danh sách hồ sơ HS toàn trường năm học 2012-2013 05/12/2012 Tải file về 88,05 Kb 0 / 1
5 Bài giảng phòng chống HIV.AIDS 05/12/2012 Tải file về 2,73 Mb 1 / 2
6 TKB tuần 7 học kì I nam học 2012-2013 05/12/2012 Tải file về 40 Kb 0 / 0
7 TKB Tuần 4 năm học 2012-2013 10/09/2012 Tải file về ----- 0 / 0
8 Danh sách HS toàn trường năm học 2012-2013 10/09/2012 Tải file về ----- 0 / 3
9 THỜI KHÓA BIỂU 21/04/2012 Tải file về 0,10 Mb 5 / 7
10 GA VIOLET 09/10/2010 Tải file về 17,83 Mb 71 / 41
11 GA VIOLET 09/10/2010 Tải file về 17,83 Mb 71 / 40