VĂN BẢN
  Tìm kiếm nâng cao
Tất cả cơ quan ban hành >> Tất cả lĩnh vực  >>  Dân số - KHHGĐ - Hôn nhân 14 văn bản
Stt Số/ký hiệu Trích yếu/ Về việc Ngày ban hành Tải file
1 147/2000/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 22/12/2000 Tải về
2 09/2006/QĐ-TTg BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 47-NQ/TW NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 10/01/2006 Tải về
3 06/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh về dân số 09/03/2003 Tải về
4 47-NQ/TW Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình 23/02/2005 Tải về
5 104/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số 16/09/2003 Tải về
6 87/2001/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 21/11/2001 Tải về
7 70/2001/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 03/10/2001 Tải về
8 32/2002/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ 27/03/2002 Tải về
9 12/2003/NĐ-CP Nghị định về sinh con theo phương pháp khoa học 12/02/2003 Tải về
10 22/2000/QH10 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 28/06/2000 Tải về
11 13 HDLT/BKG – BCSĐDSGĐTE hướng dẫn liên tịch về thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình --- Tải về
12 23/2008/CT-TTg Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 04/08/2008 Tải về
13 13/2007/CT-TTg Về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 06/06/2007 Tải về
14 03/CT-TLĐ CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TRONG CNVC, LĐ 14/04/2005 Tải về
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html