VĂN BẢN
  Tìm kiếm nâng cao
Tất cả cơ quan ban hành >> Tất cả lĩnh vực  >>  Phòng chống tham nhũng 15 văn bản
Stt Số/ký hiệu Trích yếu/ Về việc Ngày ban hành Tải file
1 01/2008/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng 13/03/2008 Tải về
2 2442/2007/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập 13/11/2007 Tải về
3 556/2007/TT-TTCP Hướng dẫn việc kê khai, xác minh và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân và bầu, phê chuẩn các chức danh tại quốc hội, hội đồng nhân dân 26/03/2007 Tải về
4 85/2008/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập 30/07/2008 Tải về
5 30/2006/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 06/02/2006 Tải về
6 04-NQ/TW NGHỊ QUYẾTCỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X SỐ 04-NQ/TW NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2006 VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 21/08/2006 Tải về
7 120/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 20/10/2006 Tải về
8 47/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 27/03/2007 Tải về
9 37/2007/NĐ-CP Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập 09/03/2007 Tải về
10 19/2008/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng 14/02/2008 Tải về
11 55/2005/QH11 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 29/11/2005 Tải về
12 01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 04/08/2007 Tải về
13 826/VPCP-V.I chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2008 04/02/2008 Tải về
14 20/2007/CT-TTg Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước 24/08/2007 Tải về
15 01/2002/CT-TTg VỀ VIỆC CẤM SỬ DỤNG TIỀN, TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC, TẬP THỂ ĐỂ THƯỞNG, BIẾU, TẶNG, CHO CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH 28/01/2002 Tải về
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html