TÀI LIỆU
Danh sách Tài nguyên 20 tài liệu   
Stt Tài liệu Lần cập nhật cuối Tải file Dung lượng Tải/Xem
1 Tin hoc - Bài giảng E-Learning dat giai 15/06/2012 Tải file về 77,25 Mb 311 / 129
2 Van hoc - Bài giảng E-Learning dat giai 15/06/2012 Tải file về 54,74 Mb 27 / 29
3 Van hoc - Bài giảng E-Learning dat giai 15/06/2012 Tải file về 57,22 Mb 48 / 22
4 GA Toan - Bài giảng E-Learning dat giai 15/06/2012 Tải file về 24,85 Mb 112 / 35
5 Bài giảng E-Learning dat giai 15/06/2012 Tải file về 77,25 Mb 73 / 39
6 Bài giảng E-Learning dat giai 15/06/2012 Tải file về 77,25 Mb 54 / 40
7 Âm nhạc 6 15/06/2012 Tải file về 56,57 Mb 27 / 12
8 GA VIOLET 09/10/2010 Tải file về 17,83 Mb 100 / 58
9 GA TNXH lớp 2 09/10/2010 Tải file về 6,85 Mb 24 / 22
10 GA 09/10/2010 Tải file về 31,26 Mb 9 / 7
11 GA điện tử 09/10/2010 Tải file về 7,68 Mb 16 / 28
12 Toán lớp 3 tuần 3 09/10/2010 Tải file về 1,14 Mb 14 / 14
13 Lý Thuyết toán 5 tiết 17 09/10/2010 Tải file về 1,11 Mb 25 / 14
14 Lý Thuyết toán 5 tiết 17 09/10/2010 Tải file về 1,11 Mb 5 / 8
15 Thự hành ATGT 09/10/2010 Tải file về 1,77 Mb 20 / 13
16 Khoa học lớp 5 tuần 3 09/10/2010 Tải file về 1,96 Mb 11 / 7
17 GA toán lớp 3 05/10/2010 Tải file về 21,38 Mb 22 / 19
18 GA toán lớp 3 05/10/2010 Tải file về 21,38 Mb 19 / 11
19 GA khoa học lớp 3 05/10/2010 Tải file về 20,43 Mb 14 / 8
20 GA lịch sử 5 05/10/2010 Tải file về 1,54 Mb 43 / 23
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà