TỔ CHỨC
Trường PTCS Vĩnh Ninh
- Địa chỉ: Vĩnh Ninh - Lục Sơn - Lục Nam - Bắc Giang
- Điện thoại: 01236635647
- Hòm thư: C12vinhninhln@bacgiang.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/ptcsvinhninh
Họ và tên: Nguyễn Đức Thanh
Chức vụ: BTCB - Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 02403.507.866
ĐTNR:
Di động: 0123.663.5647
Email: thanhththcsls@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: CUV - Phó Hiệu trưởng THCS
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918.411.886
Email: huyenththcsls@gmail.com
Họ và tên: Phạm Đức Ninh
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 02406.282.262
Di động: 0125.8879.860
Email: phamducninh69@gmail.com
Họ và tên: Bàn Văn Công
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó Tổ KHTN - PBTCĐ
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Hoá - Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942.944.718
Email:
Họ và tên: Lương Thị chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm Lý
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403.693.376
Di động: 01252.515.516
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: THSP TH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01253.620.288
Email:
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên văn hóa cấp TH - TTT1
Trình độ đào tạo: ĐHSP TH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943546690
Email:
Họ và tên: Hoàng Cao Khải
Chức vụ: Giáo viên tiểu học - Tổ trưởng Tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm TH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948.204.001
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0127.3139.590
Email: duykhanhvt.vn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 02402.224.349
Di động: 01254.871.589
Email:
Họ và tên: Đàm Văn Liên
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ CN
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985.699.482
Email: damlienvn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Ngọc Minh
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học - TTND
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm TH
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403.693.234
Di động: 0948.103.082
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngàn
Chức vụ: Phó hiệu trưởng (PT CM tiểu học)
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403.694.037
Di động: 0943.243.035
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nguyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 02402.214.022
Di động: 01237.899.619
Email:
Họ và tên: Vi Văn Quân
Chức vụ: Giáo viên Toán - Tin
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403. 694. 108
Di động: 01258.207.141
Email: viquanls@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng Tổ KHXH
Trình độ đào tạo: ĐHSPN. Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236.291.968
Email:
Họ và tên: Thân Văn Tiến
Chức vụ: Giáo viên chuyên
Trình độ đào tạo: THSP Nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943.474.471 - 01673469512
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hướng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Quang Quân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948423262
Email:
Họ và tên: Tống Thị Hiền
Chức vụ: TP Tổ 4+5
Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tống Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc THCS
Trình độ đào tạo: CĐSP Nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh
Chức vụ: Bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Miền
Chức vụ: GV Văn hóa tiểu học
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Vui
Chức vụ: GV Văn hóa tiểu học
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bàn Văn Duy
Chức vụ: CB YTTH ( hợp đồng)
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Chức vụ: Giáo viên Ngữ văn ( Hợp đồng)
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Website các trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà