TỔ CHỨC
Trường THCS Trường Sơn
- Địa chỉ: Trường Sơn - Lục Nam - Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3694.452
- Hòm thư: c2truongsonln@bacgiang.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcstruongson
Họ và tên: Nguyễn Đình Đô
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403.694.452
ĐTNR: 02403.507.929
Di động: 0948.287.929
Email: dinhdo77@gmail.com
Họ và tên: Vũ Xuân Chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Toán-Tin
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0949134359
Email:
Họ và tên: Nông Văn Đắc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403694452
ĐTNR:
Di động: 01697563702
Email:
Họ và tên: Trịnh Văn Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0240.2214.645
Email:
Họ và tên: Đinh Văn Hợp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh-KTNN
ĐTCQ: 02403.694452
ĐTNR:
Di động: 0948.204.216
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHXH
Trình độ đào tạo: CĐSP Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236484337
Email:
Họ và tên: Hoàng Quang Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672911196
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 02403694452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Khôi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh- Thể
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948207377
Email:
Họ và tên: Nguyễn Bá Khuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947144877
Email:
Họ và tên: Đỗ Hạ Long
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHTN
Trình độ đào tạo: CĐSP Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0240.6521.875
Di động: 01695715784
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh -TD
ĐTCQ: 02403.694.452
ĐTNR: 02403.694.439
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sen
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948358508
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Thảo
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0240.3607.581
Di động: 0948-317-279
Email: thaotho19@gmail.com
Họ và tên: Chu Đức Tuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Thể dục
ĐTCQ: 0975.461.820
ĐTNR: 0240.3.694.976
Di động: 0917.659.882
Email: Chutuyen84@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Hóa-Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01258734690
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Lý - KTCN
ĐTCQ: 02403.694.452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sử -Địa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01276305566
Email:
Họ và tên: Vũ Đức Nhân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thế Huy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Doanh Nam
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Độ
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà

Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban v� cong ty tham tu - tham tu theo doi ngoai tinh - cong ty tham tu - dich vu tham tu - van phong tham tu lap dat may tinh van phong game net ,linh phu kien may tinh. ,ban buon ban le linh phu kien may tinh ,may tinh de ban gia re ,Game Net bootrom ,thiet bi mang van phong , Camera giam sat ,linh kien may tinh ,phu kien may tinh ,Laptop - linh kien , phu kien , bo chuyen day tin hieu , thiet bi luu tru phu kien ,thiet bi phu kien