TỔ CHỨC
Trường THCS Trường Sơn
- Địa chỉ: Trường Sơn - Lục Nam - Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3694.452
- Hòm thư: c2truongsonln@bacgiang.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcstruongson
Họ và tên: Vũ Xuân Chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Toán-Tin
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0949134359
Email:
Họ và tên: Nông Văn Đắc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403694452
ĐTNR:
Di động: 01697563702
Email:
Họ và tên: Đỗ Văn Đoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mĩ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948402585
Email:
Họ và tên: Trịnh Văn Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0240.2214.645
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hoà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 10+3 XH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 012343115985
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hồng
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: ĐH QLKT
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948049790
Email:
Họ và tên: Đinh Văn Hợp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh-KTNN
ĐTCQ: 02403.694452
ĐTNR:
Di động: 0948.204.216
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHXH
Trình độ đào tạo: CĐSP Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236484337
Email:
Họ và tên: Hoàng Quang Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672911196
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Văn Thư
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 02403694452
ĐTNR:
Di động: 0979.577.233
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Khôi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh- Thể
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948207377
Email:
Họ và tên: Nguyễn Bá Khuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947144877
Email:
Họ và tên: Đỗ Hạ Long
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHTN
Trình độ đào tạo: CĐSP Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0240.6521.875
Di động: 01695715784
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh -TD
ĐTCQ: 02403.694.452
ĐTNR: 02403.694.439
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sen
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948358508
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Toán-Lí
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0240.3507.477
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Hóa-Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01258734690
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Lý - KTCN
ĐTCQ: 02403.694.452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sử -Địa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01276305566
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thế Huy
Chức vụ: Giáo viên- TPTĐội
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Nhân viên YTHĐ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Huệ
Chức vụ: Nhân viên thư viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Thảo
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: thaotho19@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Đình Đô
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Website các trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà