TỔ CHỨC
Trường THCS Vô Tranh
- Địa chỉ: Gàng-Vô Tranh-Lục Nam-Bắc Giang
- Điện thoại: 02403893062
- Hòm thư: c2votranhln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcsvotranh
Họ và tên: Đồng Thị Hà
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02403893062
ĐTNR: 02403893054
Di động: 0913724338
Email:
Họ và tên: Hoàng Hữu Sơn
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02403893062
ĐTNR:
Di động: 0989788623
Email: hoanghuuson79@gmail.com
Họ và tên: Đàm Văn Trung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02403893062
ĐTNR: 02403893665
Di động: 0948440125
Email: damtrung@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0911460085
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Chuẩn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975329095
Email: phamvanchuan.bg@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Văn Chuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919680763
Email: chuyen90@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Xuân Đưa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01658369108
Email:
Họ và tên: Dương Văn Đức
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976421908
Email: duwongvanducln@gmail.com
Họ và tên: Thân Thị Hoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01239872718
Email: hoanthanthcsvotranh@gmail.com
Họ và tên: Bùi Văn Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972383711
Email: buihong0711@gmail.com
Họ và tên: Lê Văn Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948439747
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hữu Hưng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946357466
Email: huuhung2010.vt@gmail.com
Họ và tên: Trần Bích Hường
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977453414
Email: bichhuong828@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01247882049
Email:
Họ và tên: Lý Ngọc Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: gialinh31281@gmail.com
Họ và tên: Lục Thị Nghị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01664008199
Email:
Họ và tên: Dương Văn Quý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947684299
Email: hoanthanthcsvotranh@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thiện Sỹ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985538308
Email: thiensyvt@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thế Thắng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02403893062
ĐTNR: 02408507159
Di động: 0948346378
Email: hoangthethang1978@yahoo.com.vn
Họ và tên: Lê Thị Thắng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912213163
Email: lethethangvt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01292686155
Email: huuhung2010.vt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Bá Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0913627612
Email: thanhcntt1910@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Văn Thọ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01296484496
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02403893062
ĐTNR: 02408507159
Di động: 0948860462
Email: phamthom1981@gmail.com.vn
Họ và tên: Hoàng Văn Thư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thể - Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948440108
Email:
Họ và tên: Chu Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912805962
Email: behachau2007@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Tinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01668198628
Email:
Họ và tên: Hoàng Thế Tứ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02403893062
ĐTNR:
Di động: 0973383371
Email: hoangtu44tt@gmail.com
Họ và tên: Thân Văn Việt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947178138
Email: thanvanviet.votranh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Bá Vui
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 012373537251
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403585788
Di động: 0965009927
Email: tongquangha78@gmail.com
Họ và tên: Phạm Văn Lân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988.518.924
Email: phamvanlan.bg@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị A Mi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966752655
Email: hathiami83@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Sim
Chức vụ: Văn Thư
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689994803
Email: nguyenthisimvanthuluutru@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thuận
Chức vụ: Thư viện
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01675709068
Email: thuanthuvien87@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Duy Doanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676078791
Email:
Họ và tên: Trần Diễm Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: diemgiang@gmail.com
Họ và tên: Phạm Văn Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02403893062
ĐTNR:
Di động: 0973688670
Email: phamsonvt@gmail.com
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html