TỔ CHỨC
Trường THCS Nghĩa Phương
- Địa chỉ: Xã Nghĩa Phương huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 02043893015
- Hòm thư: c2nghiaphuongln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcsnghiaphuong
Họ và tên: Tống Minh Hùng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cử nhân quản lý giáo dục
ĐTCQ: 02403893015
ĐTNR:
Di động: 0983684324
Email: tonghungln@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Văn Khương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: CĐ Sinh hoá
ĐTCQ: 02403893015
ĐTNR: 02403893923
Di động: 0916382921
Email: dokhuongln@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
Chức vụ: Nhân viên thiết bị thí nghiệm
Trình độ đào tạo: CĐ Lý
ĐTCQ: 02403893015
ĐTNR:
Di động: 0975300626
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01669792619
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Diễn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989075088
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Hoá sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977529222
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tin
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Giới
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01653551959
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thuý Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Văn-Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974636659
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01237872152
Email:
Họ và tên: Vũ Việt Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977463182
Email:
Họ và tên: Chu Thị Hoa
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ đào tạo: Thư viện
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01686877141
Email:
Họ và tên: Nguyễn Viết Hưởng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tiến Huy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979885695
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Mỹ Thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986530271
Email:
Họ và tên: Trịnh Quang Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986926289
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Kính
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Văn Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hán Thị Vân Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974088837
Email:
Họ và tên: Vi Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TH Nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942782026
Email:
Họ và tên: Hà Thị Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Ngoại Ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01234233635
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Loan
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ KHTN
Trình độ đào tạo: CĐ Thể dục - Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988004160
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TH TN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976181376
Email:
Họ và tên: Dương Thị Mến
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: TC Kế Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978006046
Email:
Họ và tên: Bùi Văn Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC Nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975394309
Email:
Họ và tên: Dương Văn Năng
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHXH
Trình độ đào tạo: ĐH Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985901745
Email: duonganhnang23@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 7+3 XH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01699460329
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Hoá
ĐTCQ: 02403893015
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698384980
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Văn - GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984024633
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 7+3 TN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01653958552
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hữu Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916138136
Email:
Họ và tên: Trần Văn Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Địa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914777598
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tiến Sự
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học chuyên ngành Ngữ Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912748179
Email: tiensumy@gmail.com
Họ và tên: Phạm Anh Tài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915966277
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH GDDC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685414640
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Tặng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Hoá
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01632694751
Email:
Họ và tên: Mai Xuân Thìn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Tin
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984954927
Email:
Họ và tên: Tống Thị Thượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Toán
ĐTCQ: 02403893015
ĐTNR:
Di động: 0948424613
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thuỷ
Chức vụ: Hành Chính
Trình độ đào tạo: TC Kế Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976767487
Email:
Họ và tên: Đỗ Hiền Trang
Chức vụ: Y tế học đường
Trình độ đào tạo: Trung cấp Y
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989674619
Email:
Họ và tên: Phan Thanh Tuấn
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHTN
Trình độ đào tạo: ĐH Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948274882
Email: phantuan051982@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Đỗ Tường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01644819681
Email:
Họ và tên: Nguyễn Huy Út
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Lý tin
ĐTCQ: 02403893015
ĐTNR:
Di động: 01687626978
Email: nguyenhuyut78@gmail.com
Họ và tên: Vũ Trí Hùng Vương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Văn-Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973350929
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html