TỔ CHỨC
Trường THCS Cương Sơn
- Địa chỉ: Cương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang
- Điện thoại: 02403884471
- Hòm thư: THCSCuongson@lucnam.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcscuongson
Họ và tên: Phan Thị Hồng Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Toán
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 0985228930
Email:
Họ và tên: Trần Văn Dũng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR: 02403783565
Di động: 0972299739
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sử - GDCD
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR: 02403585410
Di động: 01685782136
Email:
Họ và tên: Đàm Thị Bích Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Âm nhạc
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR: 02403585428
Di động: 0989859609
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng văn - đoàn đội
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 01693960047
Email:
Họ và tên: Dương Duy Hiển
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hoá - sinh
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hoà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Thể - Sinh
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 02403685690
Email:
Họ và tên: Phạm Ngọc Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sinh - Thể
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 01699137736
Email:
Họ và tên: Trần Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ KHXH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Anh Văn
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR: 02403585478
Di động: 01694370680
Email:
Họ và tên: Trịnh Quốc Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng thể dục
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 0984024735
Email:
Họ và tên: Chu Văn Quản
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ KHTN
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR: 02403685690
Di động: 0972563909
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tô Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Anh văn
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 0949205159
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Sang
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Anh văn
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 0976125691
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Văn
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 0984904472
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Mỹ thuật
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR: 02403585467
Di động: 0976125691
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHTN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hoá
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 02403585328
Email:
Họ và tên: Hoàng Anh Tùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sử
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 0972715278
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Xoa
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: trung cấp Y
ĐTCQ: 0240.3884471
ĐTNR:
Di động: 0934240478
Email:
Họ và tên: Tống Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Địa - GDCD
ĐTCQ: 02403884471
ĐTNR:
Di động: 0974373986
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Mừng
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985725186
Email:
Họ và tên: Phan Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 092642125
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Bích Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html