TỔ CHỨC
Trường THCS Cẩm Lý
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: 02403500888
- Hòm thư: C2camlyln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcscamly
Họ và tên: Vũ Trí Tuyển
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP sinh
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0985856007
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đăng Tuyến
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: CĐSP Văn
ĐTCQ: 02403885911
ĐTNR:
Di động: 01684950051
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Binh
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: THKT
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01659412888
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Văn thư - Thủ quỹ
Trình độ đào tạo: THKT
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01699216108
Email:
Họ và tên: Đàm Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0977033652
Email:
Họ và tên: Trần Văn Diễn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Địa
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01699508941
Email:
Họ và tên: Trần Văn Đức
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Lý
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0978399545
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thuý Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Thể dục
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0965195618
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh
ĐTCQ: 02403885911
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hằng ( A)
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CB Y tế
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0979966125
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Anh
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01679599778
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Anh
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01638225753
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0983909347
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Hóa
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01694882414
Email:
Họ và tên: Dương Tuấn khang
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: CĐSP Toán
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0985982085
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh
ĐTCQ: 02403885911
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Đăng Hưng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Thể Dục
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0975154299
Email:
Họ và tên: Dương Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CDSP Hoạ
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0942535228
Email:
Họ và tên: Nguyễn Duy Hữu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Công dân
ĐTCQ: 02403885911
ĐTNR:
Di động: 0912761762
Email:
Họ và tên: Vũ Trí Huy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Hoá
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0974689245
Email:
Họ và tên: Đặng Hoàng Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01675178688
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01664565288
Email:
Họ và tên: Nguyễn Duy Long
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Văn
ĐTCQ: 02403885911
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Luyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sử
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01677038188
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Tuyết Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Anh
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01699243126
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Văn
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01667230119
Email:
Họ và tên: Phạm Bá Vọng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Hóa
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0968709919
Email:
Họ và tên: nguyễn thị chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Toán
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0984891045
Email:
Họ và tên: Lại Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0972869327
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Văn
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01699611333
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CDSP Nhạc
ĐTCQ: 0403885911
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Thư viện
Trình độ đào tạo: CĐSP Thể - Sinh
ĐTCQ: 02403885911
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Lý -Tin
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0943207382
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sử
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0936662161
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 0912141876
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đức Văn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Văn
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR:
Di động: 01696046844
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Viện
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán - Tin
ĐTCQ: 02403500888
ĐTNR: 0975608588
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html