TỔ CHỨC
Trường THCS Đông Phú
- Địa chỉ: Thôn Va - Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang
- Điện thoại: 02402242502
- Hòm thư: thcsdongphu@lucnam.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcsdongphu
Họ và tên: Hoàng Bá Hạnh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0982974274
Email:
Họ và tên: Đoàn Huy Hổ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR: 02402214062
Di động: 0984025135
Email:
Họ và tên: Hồ Tuấn Thanh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0988963995
Email: tuanthanh1173@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Cường
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0987606456
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0982884606
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR: 02402214289
Di động: 01665125860
Email:
Họ và tên: Trần Quang Đạt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0985096818
Email:
Họ và tên: Trần Minh Dũng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0977017231
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 01652002109
Email:
Họ và tên: Lương Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0977623071
Email:
Họ và tên: Trần Thanh Hoà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0972658698
Email: tranthanhhoaln@gmail.com
Họ và tên: Tạ Khắc Hồi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0975692007
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0972855689
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngân Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Thân Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Khắc Long
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0974594598
Email:
Họ và tên: Lợi Thị Thu Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Văn Phú
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0979704676
Email:
Họ và tên: Trần Văn Quân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0985286086
Email: quansinhvien@yahoo.com
Họ và tên: Bùi Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 01646020675
Email:
Họ và tên: Lê Văn Quyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0988837964
Email: levanquyen242@gmail.com
Họ và tên: Mã Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0978006995
Email:
Họ và tên: Lê Xuân Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0989241585
Email: lexuanson1975@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0984524201
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hồ Văn Thông
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0987750222
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 01644963108
Email:
Họ và tên: Dương Thị Thanh Thuận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 01658124807
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoạt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Minh Vũ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02402242502
ĐTNR:
Di động: 0969689176
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html