TỔ CHỨC
Trường THCS Đông Hưng
- Địa chỉ: trường THCS Đông Hưng-Lục Nam- Bắc Giang
- Điện thoại: 02403884750
- Hòm thư: c2donghungln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcsdonghung
Họ và tên: Bùi Văn Thuế
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: CĐ Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: buivanthuec2dhln@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thọ Chức
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: 7+3 Toán Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: phamthochucc2dhln@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: 7+3
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thị Chung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Địa lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Chí Công
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Tiếng anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Trí Dũng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dựng
Chức vụ: Thư viện
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: ĐH Kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Văn địa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Toán Tin
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TH Mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Sử
ĐTCQ:
ĐTNR: 02406579411
Di động: 0977701128
Email: trungkien@hiephoa.net
Họ và tên: Tống Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Văn sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Ngọc Mỹ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Sinh kỹ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhất
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Nhị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH TD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Sinh Thể
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Trung Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đồng Thị Thạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Thể sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Thơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Văn Thuận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Tiếng anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đình Toan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Tin
ĐTCQ: 02403884750
ĐTNR:
Di động: 0977621960
Email: nguyendinhtoan19762002@gmail.com
Họ và tên: Dương Văn Trưởng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Trí Tự
Chức vụ: CB Thư viện
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Văn sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html