TỔ CHỨC
Trường THCS Bảo Đài
- Địa chỉ: xã Bảo Đài - Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang
- Điện thoại: 02403884550
- Hòm thư: c2baodailn.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcsbaodai
Họ và tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR:
Di động: 0943318397
Email: tatuan.c2baodai@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403685367
Di động: 01692964661
Email:
Họ và tên: Giáp Văn Quỳnh
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm (Ngoại ngữ)
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02406545324
Di động: 0988381389
Email: gvquynh.c2bd@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Giáp Văn Khuynh
Chức vụ: Phó Chủ tịch CĐ - Tổ phó
Trình độ đào tạo: Đại học Hóa-Sinh
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403584330
Di động: 01678548527
Email:
Họ và tên: Dương Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Lý-Tin
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403584450
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Bình
Chức vụ: Giáo viên, TPT Đội
Trình độ đào tạo: Đại học Tiếng Anh
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02402214606
Di động: 0973344148
Email: giakietminhnhat@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Văn
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403584331
Di động: 01692308369
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Chi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sinh-KT
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403584358
Di động: 01663880081
Email:
Họ và tên: Lương Văn Cường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC Mỹ thuật
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 0240585187
Di động: 01675446358
Email:
Họ và tên: Trương Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sử
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403685253
Di động: 0983268128
Email:
Họ và tên: Hồng Văn Hanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiếng Anh
ĐTCQ: 0240884550
ĐTNR: 02403584358
Di động: 0985721518
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hậu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sinh
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403584335
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Văn Hệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Thể dục
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02402224243
Di động: 0913686686
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Toán
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403685412
Di động:
Email:
Họ và tên: Phí Thị Diễm Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiếng Anh
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403554528
Di động: 0986866866
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sử-Địa
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403684541
Di động: 01279697797
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: tienloi78@gmail.com
Họ và tên: Đàm Thị Luận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC Toán
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403884686
Di động: 0978194518
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhượng
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02406545323
Di động: 0972997133
Email: tttan.c2bd@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tăng
Chức vụ: Đồ dùng thiết bị
Trình độ đào tạo: Tự nhiên
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02403684028
Di động: 01674061069
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hoá-Sinh
ĐTCQ: 02403884550
ĐTNR: 02406500825
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Đại học quản lí
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987677268
Email: nhnam.c2bdln@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Lan
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Văn Trình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: dvtrinh.c2bdln@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Xiêm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: nthxiem.c2bdln@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Bẩy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: nvbay.c2bdln@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Lương Văn Khang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988054388
Email:
Họ và tên: Vũ Đình Huân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: vdhuan.c2bdln@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Doan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: ntdoan.c2bdln@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Năm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hoài Đức
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: nhduc.c2bdln@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đăng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Huyền
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: tthuyen.c2bdln@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html