TỔ CHỨC
Trường THCS Bảo Sơn
- Địa chỉ: Xóm Mán, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: (0240)3 884 841
- Hòm thư: c2baosonln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcsbaoson
Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn
ĐTCQ: (0240)3 884 841
ĐTNR: (02403) 884 807
Di động: 0985 937 119
Email: dohanhc2baoson@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Văn Nam
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn)
Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn
ĐTCQ: (0240)3 884 841
ĐTNR: (0240)3 884 127
Di động: 09 89 89 30 99
Email: hoangnamhpt@gmail.com
Họ và tên: Vũ Ngọc Tuấn
Chức vụ: Phó hiệu trưởng ( Phụ trách PC-LĐ-CSVC)
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974637505
Email: vutuanbks@gmail.com
Họ và tên: Tô Thị Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP ngoại ngữ( Tiếng Anh)
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đồng Xuân Bách
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978124474
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Chiểu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975154685
Email: chieucuongln@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Cường
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH
Trình độ đào tạo: ĐHSP Địa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988113234
Email: cuongphuongbs@gmail.com
Họ và tên: Phạm Văn Đảng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982164158
Email: dangminhln@gmail.com
Họ và tên: Hồ Kỳ Điền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Văn-GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688159477
Email: hokydien13@gmail.com
Họ và tên: Giáp Văn Đường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985133588
Email: giapduong1977@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01682537328
Email:
Họ và tên: Hạ Hồng Hạnh
Chức vụ: Tổ phó tổ KHXH
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973909807
Email: hahonghanh1979@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988004407
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoè
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01636892123
Email:
Họ và tên: Vi Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01652344298
Email: tiemhuebs@gmail.com
Họ và tên: Dương Quốc Huy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678143226
Email: duongquochuy123@gmail.com
Họ và tên: Ngô Xuân Khá
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987529978
Email: ngoxuankha@gmail.com
Họ và tên: Lý Văn Khanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP THỂ DỤC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974968288
Email:
Họ và tên: Vi Thị Thanh Lan
Chức vụ: Thủ quỹ
Trình độ đào tạo: TC TCKT
ĐTCQ: (0240)3 884 841
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Nhạc
ĐTCQ: (0240)3 884 841
ĐTNR:
Di động: 01629588548
Email:
Họ và tên: Bồ Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01652088639
Email: dangminhln@gmail.com
Họ và tên: Giáp Văn Mùi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0169581567
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989325063
Email: vungocquy1979@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01638635586
Email: bsphuong48@gmail.com
Họ và tên: Lê Văn Tân
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHTN
Trình độ đào tạo: ĐHSP Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987396899
Email: letanbs@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Cao Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Sinh-Hoá
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988134125
Email: nguyencaothanh1979@gmail.com
Họ và tên: Dương Đức Thùa
Chức vụ: Giáo viên - CB phụ trách đồ dùng thiết bị dạy học
Trình độ đào tạo: THSP Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685373318
Email:
Họ và tên: Quản Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986792788
Email:
Họ và tên: Vi Văn Trưởng
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: ĐHSP Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966845513
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Tú
Chức vụ: Giáo viên (Ngữ văn)
Trình độ đào tạo: CĐSP Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976254284
Email:
Họ và tên: Tăng Anh Tuấn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01634999002
Email:
Họ và tên: Giáp Thị Trang
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: ĐH Tài chính kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giáo viên - TK HĐ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988620125
Email: duongthoa82c2bs@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0240884841
ĐTNR: 0240884127
Di động: 0987566981
Email: c2baosonln@gmail.com
Họ và tên: Trần Quang Huy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942532767
Email: huytrantqh@gmail.com
Họ và tên: Tăng Thế Anh
Chức vụ: Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989553895
Email: tanganh79@gmail.com
Họ và tên: Thân Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975308574
Email: huongthan1988@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978010892
Email: nguyenthihuongthcsbaoson@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01248914999
Email: haivansd668@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Ngân Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Luận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974247886
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thục
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01648992751
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Chuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984001559
Email: chuyennguyenln@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Việt Hưng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912559226
Email: hung74@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916932686
Email: tienganh7A1@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978183507
Email:
Họ và tên: Dương Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977036797
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0962292786
Email:
Họ và tên: Đồng Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966763056
Email:
Họ và tên: Thân Thị Hoa
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978.607.768
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hiền
Chức vụ: Quản lý thư viện
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01686539198
Email:
Họ và tên: Dương Thị Ly
Chức vụ: Y tế học đường
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968.146.671
Email: duongthilyytbs@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0981700993
Email: doan.hanh.sp@gmail.com
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html