TỔ CHỨC
Trường THCS Phương Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phương Lạn 5 xã Phương Sơn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 02403885198
- Hòm thư: c2phuongsonln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcsphuongson
Họ và tên: Nguyễn Danh Khoa
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Vân
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Văn
ĐTCQ: 02403885198
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: traitimlanh88@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Chanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Lan Anh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tin
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đăng Khoa
Chức vụ: Phó Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988625323
Email:
Họ và tên: Nguyễn Duy Biện
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01657313559
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Chắp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Địa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689061262
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Đại
Chức vụ: Tổ trưởng tổ nữ công
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Văn - Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Quang Đạo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978174908
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Từ Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403693330
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Sỹ Dũng
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHTN
Trình độ đào tạo: Đại học Lý
ĐTCQ: 02403885198
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Duyên
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ KHXH
Trình độ đào tạo: Đại học Ngoại ngữ
ĐTCQ: 02403885198
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Sơn Hà
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học tài chính kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403693165
Di động: 0973844296
Email:
Họ và tên: Trương Văn Hải
Chức vụ: Nhân viên Y tế học đường
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Nha khoa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974055518
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984213896
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Văn - Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975916696
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thúy Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Toán - Tin
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Văn - GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979698430
Email:
Họ và tên: Ngô Văn Kiên
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Ngọc Lân
Chức vụ: Nhân viên TBTN
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Liêm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Họa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974380065
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Long
Chức vụ: Bí thư đoàn trường
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sinh - Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976472996
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tiến Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Năng
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp Văn thư
ĐTCQ:
ĐTNR: 02406511307
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Văn Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sinh - KTNN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984862186
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nhận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Caqo đẳng Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01262277213
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Văn - Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01684225386
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Triệu Thị Hồng Quý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đồng Khánh San
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học TD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983183938
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sinh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986309390
Email: nguyenthisinhctd@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thìn
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Kế toán tài chính
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngọ Văn Thiệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Văn Tiến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Tiệp
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ KHTN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Toán - Tin
ĐTCQ: 02403885198
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Giáp Mạnh Tuấn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: KTCNTin
ĐTCQ: 02403885198
ĐTNR: 02403707702
Di động: 0977634058
Email:
Họ và tên: Đỗ Văn Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Lý - Tin
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01669547117
Email:
Họ và tên: Đào Thị Văn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989380585
Email:
Họ và tên: Nông Thị Vui
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html