TỔ CHỨC
Trường tiểu học Trường Sơn
- Địa chỉ: xã Trường Sơn Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 02403694466
- Hòm thư: c1truongsonln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thtruongson
Họ và tên: Nguyễn Thị Xoan
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 0916 138 134
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02403694466
ĐTNR: 0240(3) 507 909
Di động: 01232 213 379
Email: Tiendung.nguyen325@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 01239 411 195
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 02403694466
ĐTNR:
Di động: 0949 205 114
Email:
Họ và tên: Lê Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV Văn hoá
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR: 02403 694 556
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 0978 217 897
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV Văn hoá
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR: 02403 507 172
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV Văn hoá
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 01273 088 078
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 02403 694 466
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Kim Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV Văn hóa
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 02403 694466
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hướng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 02403 694 466
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV Văn hoá
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV Văn hoá
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 01659652978
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV Văn hoá
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR: 02403 694 601
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR: 02403 694 572
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 02403 694 466
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 02403 694 466
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phùng Thị Lựu
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: TCTC
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 02403507667
Email:
Họ và tên: Đồng Thị Nam
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR: 02403 694 580
Di động: 0942469397
Email:
Họ và tên: La Xuân Ngà
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: ĐHTC
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 0948 236 048
Email:
Họ và tên: Lê Văn Ngàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR: 02403 783 373
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 0984 479 027
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nghiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR: 3 694 035
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Xuân Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 0945052386
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tiến Thạch
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 0947 950 098
Email:
Họ và tên: Nguyễn Xuân Thời
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 0984 479 027
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tính
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 0987 054 303
Email:
Họ và tên: Tô Hải Việt
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR:
Di động: 0947793677
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 02403 694466
ĐTNR: 02403 694 439
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html