TỔ CHỨC
Trường tiểu học Vô Tranh 1
- Địa chỉ: Gàng - Vô Tranh - Lục Nam - Bắc Giang
- Điện thoại: 0240 3893 064
- Hòm thư: c1votranh1ln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thvotranh1
Họ và tên: Trần Giang Ninh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐH QLGD
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR:
Di động: 02403507758
Email: ninhdoingo@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: CĐ SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403893658
Di động: 0986230957
Email: hanhvotranh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Liệu
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: TC SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403893666
Di động: 0947950136
Email: nguyenvanlieu21@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403893679
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403893072
Di động: 0948330967
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403893456
Di động: 0987750981
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huê
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403893596
Di động: 01664635858
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Như Huê
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC SP Họa
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403893258
Di động: 01692138528
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 3893674
Di động: 0944548078
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403884088
Di động: 01236557539
Email:
Họ và tên: Đỗ Văn Liệu
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phùng Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02402466223
Di động: 01634290739
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403783165
Di động: 01647955426
Email:
Họ và tên: Vũ Hồng Thăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR:
Di động: 0979020698
Email: hongthang68@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Đồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR:
Di động: 0975888065
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Xưa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR:
Di động: 0984213002
Email:
Họ và tên: Từ Thị Tám
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403685904
Di động: 01662009447
Email:
Họ và tên: Vi Thị Thoa
Chức vụ: Y tế học đường
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Xuân Bảy
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: TC Kế toán
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02406293893
Di động: 0944183283
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403685760
Di động: 01252133619
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403589156
Di động: 01662086168
Email:
Họ và tên: Hà Văn Tĩnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403789160
Di động: 01279390520
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR: 02403607400
Di động:
Email:
Họ và tên: Thân Thị Xuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TH SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ SP Tiểu học
ĐTCQ: 02403893064
ĐTNR:
Di động: 0987157469
Email:
Họ và tên: Ngô Văn Thoại
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học TDTT
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979267119
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html