TỔ CHỨC
Trường tiểu học Nghĩa Phương 1
- Địa chỉ: Xã Nghĩa Phương - Lục Nam - Bắc Giang
- Điện thoại: 02403507688
- Hòm thư: c1nghiaphuong1ln.bacgiang@mail.moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thnghiaphuong1
Họ và tên: Thân Văn Lăng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 0988837880
Email: langnp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Duy Thu
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đai học Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động:
Email: thunp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Đức Dinh
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 4, 5
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 0982665466
Email: dinhnp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Dương Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động:
Email: dungnp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Lương Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc
Trình độ đào tạo: Trung cấp VHNT
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động:
Email: langnp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Vi Mạnh Hiếu
Chức vụ: Nhân viên Y tế học đường
Trình độ đào tạo: Trung cấp y
ĐTCQ: 0240 3 893 014
ĐTNR:
Di động: 0988870087
Email: hieunp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Trọng Huân
Chức vụ: Giáo viên Mỹ thuật
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Mỹ thuật
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 0984334348
Email: huannp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Đào Văn Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 0977644313
Email: hungnp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên Ngoại ngữ - Anh văn
Trình độ đào tạo: Đại học Ngoại ngữ
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 0972813071
Email: lynp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Đặng Thị Mừng
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1
Trình độ đào tạo: Trung cấp Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động:
Email: mungnp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nụ
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc
Trình độ đào tạo: Trung cấp VHNT
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 0984024931
Email: nunp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Lê Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ 4, 5
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 0972829323
Email: thamnp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Duy Thăng
Chức vụ: Giáo viên Tin học
Trình độ đào tạo: Đại học CNTT
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR: 0240 3584 008
Di động: 0985157970
Email: duythangnp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Vũ Toàn Thắng
Chức vụ: Giáo viên - Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động:
Email: thamnp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Đặng Xuân Thao
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 0988004119
Email: thaonp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Đặng Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 2, 3
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 01685312108
Email: thuynp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Bế Thị Trường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 0972060782
Email: truongnp1@gmail.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Duy Xuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0240 3893 014
ĐTNR:
Di động: 01682118600
Email: xuannp1@gmail.com.vn