TỔ CHỨC
Trường Tiểu học Cương Sơn
- Địa chỉ: xã Cương Sơn, huyện Lục nam, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 02043507968
- Hòm thư: c1cuongsonln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thcuongson
Họ và tên: Lý Mạnh Nhàn
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0919563986
Email: manhnhanbg@gmail.com
Họ và tên: Lê Mạnh Huy
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0399782565
Email:
Họ và tên: Trịnh Tuấn Anh
Chức vụ: GV - TPT Đội
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0984887097
Email: trinhanh27@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0985229124
Email: ngthihaianh66@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0966.621.091
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Chính
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0385704098
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Chuyên
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0359800433
Email: chuyenha79@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Doan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0859992943
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0964208398
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phương Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0977484035
Email: phuonghoagdln@gmail.com
Họ và tên: Tống Như Hoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0373816876
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đức Hồng
Chức vụ: CB Y tế - Tổ trưởng tổ VP
Trình độ đào tạo: Trung cấp y
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0967961981
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0986090027
Email: 71thanhhong@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0949731565
Email: nguyenvanhuyen73@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0943841802
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0967718977
Email:
Họ và tên: Hà Thị Ngọc
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0979929804
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0379764199
Email: nguyenoanh@rgmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0358847161
Email: nttao74@gmail.com
Họ và tên: Bồ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0964675009
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0946381525
Email: tiennguyenvan1968@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0976485487
Email: lexuyenln@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Xuân Tráng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0982214043
Email: trinhtrang05@gmail.com
Họ và tên: Lê Duy Lượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0853652989
Email:
Họ và tên: Lê Ngọc Đại
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0976863360
Email: dai45ttrln@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Lân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0981034828
Email: nguyenvanlan@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Huyền
Chức vụ: Tổ phó tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0985265029
Email:
Họ và tên: Trần Thị An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0358295171
Email: ngocdiep140916@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0838157296
Email: nguyenlan082@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Luyến
Chức vụ: Thư viện
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 02043507968
ĐTNR:
Di động: 0977230288
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html