TỔ CHỨC
Trường tiểu học Thị trấn Đồi Ngô
- Địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang
- Điện thoại: 02403884486
- Hòm thư: c1ttrdoingoln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thttdoingo
Họ và tên: Vũ Thị Bẩy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403684822
Di động: 0972080108
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403884756
Di động: 01672388926
Email:
Họ và tên: Tống Khắc Cường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403507363
Di động: 02403507363
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dậu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975385864
Email:
Họ và tên: Vũ Mạnh Điệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02403884486
ĐTNR: 02403784011
Di động: 0988129809
Email: vumanhdiep2276@gmail.com.vn
Họ và tên: Vũ Thị Đông
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ: 02403685207
ĐTNR:
Di động: 02403685207
Email:
Họ và tên: Nguyến Hoài Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01273875816
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: THCN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01687425449
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ: 02403884486
ĐTNR:
Di động: 01688947865
Email:
Họ và tên: Nguyến Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403684464
Di động: 01638880275
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403685318
Di động: 01235861812
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hậu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403585704
Di động: 01669251470
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01225354653
Email:
Họ và tên: Thân Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403684748
Di động: 01672436186
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên âm nhạc
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666001858
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972254577
Email:
Họ và tên: Trần Kim Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02406561366
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Len
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403589709
Di động: 02403589709
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Liễu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02406504431
Di động: 0984476239
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403884269
Di động: 0979407365
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Loan A
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ: 02403880486
ĐTNR:
Di động: 01678261308
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Loan B
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02406531969
Di động: 01658368129
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403607469
Di động: 0975989703
Email:
Họ và tên: Đào Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403684104
Di động: 02403684104
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nam
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: THCN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0962402230
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhẫn
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974091399
Email:
Họ và tên: Thân Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403884884
Di động: 01685265407
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tụi Pha
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403685493
Di động: 0982093044
Email:
Họ và tên: Dương Văn Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02402229383
Di động: 0984978131
Email:
Họ và tên: Hồ Thị Thà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403589973
Di động: 02403589973
Email:
Họ và tên: Lương Văn Thi
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403584278
Di động: 0984293136
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Toàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403685490
Di động: 0972681873
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên B
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403684014
Di động: 01667787500
Email:
Họ và tên: Dương Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403884331
Di động: 0972660368
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vãng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 02403884557
Di động: 01669017577
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html