TỔ CHỨC
Trường tiểu học Khám Lạng
- Địa chỉ: Xã Khám Lạng - huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 02403884776
- Hòm thư: thkhamlang@lucnam.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thkhamlang
Họ và tên: Thân Văn Nam
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915470962
Email:
Họ và tên: Tống Thị Nga
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975811359
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Nguyện
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975154989
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01649354469
Email:
Họ và tên: Trần Thị Kiểm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0963980704
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984832170
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674515988
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01233857389
Email:
Họ và tên: Vũ Văn Hợp
Chức vụ: TPT Đội
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936984390
Email:
Họ và tên: Bùi Văn Thiệu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975414938
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mây
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693175665
Email:
Họ và tên: Tống Thị Thuận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973262157
Email:
Họ và tên: Giáp Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985727365
Email:
Họ và tên: Tống Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984083811
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685971226
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Văn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973465255
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Hạ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944984790
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966733588
Email:
Họ và tên: Dương Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0925058451
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01673787480
Email:
Họ và tên: Đào Thị Mơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01669411489
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982045988
Email:
Họ và tên: Nguyễn Trọng Khương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983484030
Email:
Họ và tên: Trần Thị Sen
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984023318
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Nghị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988951004
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966498475
Email:
Họ và tên: Dương Thị Ngọc Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678555689
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Luyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977846242
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914384555
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01662032478
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nam Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982172545
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916563568
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01653398705
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978580588
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hường
Chức vụ: Nhân viên Kế toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Trọng Phong
Chức vụ: Nhân viên Y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987636379
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987559584
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html