TỔ CHỨC
Trường tiểu học Thanh Lâm
- Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3884.643
- Hòm thư: C1thanhlamln.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/ththanhlam
Họ và tên: Vũ Thanh Tú
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động: 0946542369
Email: vuthanhtu.tlln@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Văn Chải
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP TH
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động: 0984.023.215
Email: nvchai.tlln@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Văn Quang
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP TH
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động: 0968521863
Email: quang161069tlln@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Trình độ đào tạo: ĐHSP TH
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thành Bắc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR: 02403693202
Di động: 0978458252
Email: baclanbl@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Chanh
Chức vụ: Thư viện - Thiết bị
Trình độ đào tạo: CĐSP Sử Địa
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Diễn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SĐSP TH
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Trung Dũng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP Mỹ Thuật
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thanh Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Xuân Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP TH
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP TH
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ: 0404.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Đăng Kiểm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động: 0912.077.650
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Luận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Minh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Nhẫn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP TH
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Văn Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP TH
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Thành
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: (0240).3884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thuần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Vịnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Anh Vũ
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Vụ
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: THSP 12+2
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Yên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP TH
ĐTCQ: 02403884643
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ SPTH
ĐTCQ: 0240.3884.643
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html