TỔ CHỨC
Trường tiểu học Bảo Đài
- Địa chỉ: Thôn Trung Quê - xã Bảo Đài - huyện Lục Nam Tinh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0915222492
- Hòm thư: c1baodailn.bacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn/thbaodai
Họ và tên: Trần Thanh Huyền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0915222492
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Huấn
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0985113559
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985835212
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hoạt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0915153060
Email:
Họ và tên: Trần Văn Hoà
Chức vụ: TPT Đội
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0978610702
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hòa
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982085907
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0972299545
Email:
Họ và tên: Trương Văn Chiến
Chức vụ: Biên chế
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978640454
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0988966919
Email:
Họ và tên: Đỗ THị Minh Miền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972988498
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983245107
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Văn Thư
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988238128
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Chăm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 01268394682
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tất Đạt
Chức vụ: Văn Thư-Thư Viện
Trình độ đào tạo: Đại Học KT
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0977259959
Email:
Họ và tên: Giáp Thị Duyên
Chức vụ: Thủ quỹ
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 01689536532
Email:
Họ và tên: Vũ Trí Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 10/02/2007
Email:
Họ và tên: Phan Tuyết Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 01647348978
Email:
Họ và tên: Đàm Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972153245
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0972667687
Email:
Họ và tên: Trần Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0985828591
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0934200444
Email:
Họ và tên: Phan Thị Lạng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 01645050040
Email:
Họ và tên: Giáp Thị Lệ Hằng
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698344345
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Luật
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0985152248
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0983082505
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0986325243
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sen
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 01697645422
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0989529575
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 01646422832
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 01653959810
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thơi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0976777451
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0989762341
Email:
Họ và tên: Vũ Thanh Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 02403884590
ĐTNR:
Di động: 0977280068
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Tám
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985797583
Email:
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html