TỔ CHỨC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- Địa chỉ: Phố Bình Minh-Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam
- Điện thoại: 0204.884.217
- Hòm thư: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn; pgdlucnam.sobacgiang@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://lucnam.edu.vn
Họ và tên: Đào Văn Sinh
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918285398
Email: truongphong.lucnam@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thanh Hải
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945374033
Email: phophongc2.lucnam@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Huế
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985516445
Email: phophongc1.lucnam@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Văn Huân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986895866
Email: totieuhoc.lucnam@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Văn Triệu
Chức vụ: Chuyên viên THCS
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972296699
Email: ketoan.lucnam@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thành Long
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988746511
Email: tccb.lucnam@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Yến
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đai học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983585790
Email: congdoan.lucnam@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Đặng Thúy Trà
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02403884217
ĐTNR:
Di động: 0977791737
Email: vanthu.lucnam@bacgiang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyến
Chức vụ: Chuyên viên mầm non
Trình độ đào tạo: Cao đăng sư phạm
ĐTCQ: 02403685195
ĐTNR:
Di động: 0947489367
Email: tomamnon.lucnam@bacgiang.edu.vn
 
Trang chủ | Tổ chức | Tài nguyên | Văn bản | Danh sách trường | Hỏi đáp | Thư viện ảnh | Tiện ích | Liên hệ | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Huyện Lục Nam
Địa chỉ: Phố Bình Minh - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.388.4217
E-mail: pgdlucnam@bacgiang.edu.vn
Website: lucnam.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà