LIÊN KẾT
 
Truy cập Truy cập: 18882
Truy cập Online: 1
SỰ KIỆN NỔI BẬT
THƯ VIỆN THÂN THIỆN
09/11/2017 12:00:00 SA
Thực hiện Công văn Số 344/PGD&ĐT-GDTH, ngày 07/09/2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lục Nam đối với giáo dục tiểu học; một trong các nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung xây dựng thư viện Thân thiện. Ngay sau khi tiếp cận sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã thực hiện triển khai tới toàn thể CBGV, NV, HS và cộng đồng về chủ trương thực hiện xây dựng thư viện Thân thiện; tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động như đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Thư viện, tập huấn cho CBGV, NV...nhằm hình thành thói quen đọc cho học sinh để từ đó hình thành năng lực và phẩm chất cần thiết cho các em; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học... Ngay sau khi khánh thành thư viện mới, nhà trường đã tổ chức thực hiện dạy Tiết đọc thư viện cho tất cả các lớp học ngay từ đầu tháng 11.
GIỚI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
23/05/2016 6:23:31 CH
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 CHI BỘ ĐẢNG
 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
 CÔNG ĐOÀN
TIN TỨC SỰ KIỆN
THƯ VIỆN THÂN THIỆN
09/11/2017 12:00:00 SA
Thực hiện Công văn Số 344/PGD&ĐT-GDTH, ngày 07/09/2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lục Nam đối với giáo dục tiểu học; một trong các nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung xây dựng thư viện Thân thiện. Ngay sau khi tiếp cận sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã thực hiện triển khai tới toàn thể CBGV, NV, HS và cộng đồng về chủ trương thực hiện xây dựng thư viện Thân thiện; tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động như đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Thư viện, tập huấn cho CBGV, NV...nhằm hình thành thói quen đọc cho học sinh để từ đó hình thành năng lực và phẩm chất cần thiết cho các em; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học... Ngay sau khi khánh thành thư viện mới, nhà trường đã tổ chức thực hiện dạy Tiết đọc thư viện cho tất cả các lớp học ngay từ đầu tháng 11.
 VUI TẾT TRUNG THU 2017
 SINH HOẠT CHUYÊN MÔN-NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, NĂM HỌC 2017-2018
 HỘI NGHỊ CB,CC,VC NĂM HỌC 2017-2018
DỮ LIỆU TRƯỜNG
  THÔNG BÁO
Hoạt động qua ảnh
thiet ke noi that chung cu lavila ,free movies online here and 123movies you can watch free at watch32 and fmovies

dong thung go

dong thung go

d�ng th�ng g?

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html